AKO SME VZNIKLI

Možno už aj vy poznáte ten pocit, keď zrazu je hniezdo prázdne, alebo vidíte že tie „Vaše vtáčatká“ už mávajú krídlami a chystajú sa odletieť.

A vy zrazu máte kopec voľného času, ktorý ste doteraz venovali práve im a rozmýšľate čo s ním, ako ho efektívne využiť. Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomíte, že tu je ten správny čas pre vaše aktivity, koníčky, záľuby, pre všetko na čo chýbal doteraz čas.

A zrazu ho máte a stretnete priateľky a známe s rovnakými pocitmi a zmýšľaním, s rovnakou chuťou a elánom.

Máte kopec nápadov čo všetko by ste chceli, mali chuť robiť, čo by možno bolo prospešné i pre iných teraz, tu, v Záhorskej Bystrici a tušíte že ďalší by sa určite pridali, no zrazu nemáte odvahu, rozmýšľate, otáľate,...

A zrazu, tak ako kedysi ste Vy dodávali odvahu že na to majú tým „Vaším vtáčatkám“, dodajú odvahu oni Vám. Založia občianske združenie a pomôžu rozbehnúť jeho činnosť, pomôžu Vám vzlietnuť. A nielen to, ono letia Vaším smerom.

Už viete, že Vaša pôvodná vízia založiť združenie pre všetkých mladých i nás skôr narodených, „Starobystričanov“ i „Novobystričanov“ bola správna.

Alena, Marta, Naďa

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Seniori a "Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2024 MČ Záhorská Bystrica".

Termín:
10.01.2020 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
MUDr. Dagmar Cingelová, predsedkyňa komisie sociálnych služieb a zdravotníctva, MČ ZB

p. Božena Kubíková, referát sociálnych vecí,zdravotníctva,školstva a Matrika MČ ZB

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, BSK

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja

Navrhované aktivity

Akadémia Tretieho Veku

Už v januári 2013 sme pre Vás prvýkrát otvorili dvere Akadémie Tretieho Veku, ktorá sa dodnes teší veľkému záujmu.

Športové aktivity

Veľkej obľube sa teší Pilates pre ženy s lektorkami Ing. Dankou Apalovičovou a RNDr. Alexandrou Rovnou.

Postupom času sme obmäkčili aj niektorých mužov, ktorí navštevujú našu Jógu pre ženy i mužov.

Cestovateľské aktivity

Všetci veľmi radi cestujeme !!!

Z našich výletov radi spomíname na zájazd do Ostrihomu, Dobogókö, alebo tiež Topoľčianok.

Prehľad aktuálnych zájazdov tu...