O cvičenie pod vedením vynikajúcich certifikovaných lektoriek: Danky Apalovičovej, Sašky Rovnej, Moniky Urbanovej, Lenky Šulganovej a Evky Sakálovej je záujem stálych cvičenkýň/cvičencov ale do našich radov sa môžu pridať i ďalšie záujemkyne/záujemcovia, bez ohľadu na vek. Dôležitý je len elán cvičiť.

 

Pilates zdravý chrbát s Dankou I. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
03.05.2023 – 28.06.2023
Čas cvičenia:
08:30 – 09:25 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 7hod. = 42,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
03.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05., 05.06., 07.06., 12.06., 14.06., 19.06., 21.06., 26.06. a 28.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates zdravý chrbát s Dankou II. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
03.05.2023 – 28.06.2023
Čas cvičenia:
09:30 – 10:25 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 7hod. = 42,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
03.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05., 05.06., 07.06., 12.06., 14.06., 19.06., 21.06., 26.06. a 28.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates zdravý chrbát s Monikou III. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
03.05.2023 – 28.06.2023
Čas cvičenia:
17:20 – 18:15 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 7hod. = 42,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
03.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05., 05.06., 07.06., 12.06., 14.06., 19.06., 21.06., 26.06. a 28.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates zdravý chrbát s Monikou IV. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
03.05.2023 – 28.06.2023
Čas cvičenia:
18:20 – 19:15 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 7hod. = 42,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
03.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05., 05.06., 07.06., 12.06., 14.06., 19.06., 21.06., 26.06. a 28.06.2023
  
Online prihláška na tento termín:

Latinskoamerické a intuitívne tance s Evkou (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
03.05.2023 – 28.06.2023
Čas cvičenia:
19:35 – 20:30 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 7hod. = 42,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
03.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05., 05.06., 07.06., 12.06., 14.06., 19.06., 21.06., 26.06. a 28.06.2023
  
Online prihláška na tento termín:

Pilates pre seniorky s Dankou V. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
02.05.2023 – 29.06.2023
Čas cvičenia:
09:30 – 10:25 h utorok štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 18hod. = 108,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
02.05., 04.05., 09.05., 11.05., 16.05., 18.05., 23.05., 25.05., 30.05., 01.06., 06.06., 08.06., 13.06., 15.06., 20.06., 22.06., 27.06. a 29.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

SM systém s Dankou I. (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
02.05.2023 – 27.06.2023
Čas cvičenia:
10:30 – 11:25 h utorok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., a 27.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates s Dankou VI. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
02.05.2023 – 29.06.2023
Čas cvičenia:
17:35 – 18:30 h utorok štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 18hod. = 108,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
02.05., 04.05., 09.05., 11.05., 16.05., 18.05., 23.05., 25.05., 30.05., 01.06., 06.06., 08.06., 13.06., 15.06., 20.06., 22.06., 27.06. a 29.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

SM systém s Dankou II. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
02.05.2023 – 29.06.2023
Čas cvičenia:
18:35 – 19:30 h utorok
16:35 – 17:30 h štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 18hod. = 108,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
02.05., 04.05., 09.05., 11.05., 16.05., 18.05., 23.05., 25.05., 30.05., 01.06., 06.06., 08.06., 13.06., 15.06., 20.06., 22.06., 27.06. a 29.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

JOGA s Dankou (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
04.05.2023 – 29.06.2023
Čas cvičenia:
18:35 – 19:30 h štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 €

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
04.05., 11.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 22.06. a 29.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates so Saškou VII. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
02.05.2023 – 29.06.2023
Čas cvičenia:
19:35 – 20:30 h utorok štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 18hod. = 108,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 9hod. = 54,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
02.05., 04.05., 09.05., 11.05., 16.05., 18.05., 23.05., 25.05., 30.05., 01.06., 06.06., 08.06., 13.06., 15.06., 20.06., 22.06., 27.06. a 29.06.2023
 
Online prihláška na tento termín:

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od marca 2023 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Ďakujeme

Logo hlavného mesta

Naše lektorky