O cvičenie pod vedením vynikajúcich certifikovaných lektoriek: Danky Apalovičovej, Sašky Rovnej, Moniky Urbanovej, Lenky Šulganovej a Evky Sakálovej je záujem stálych cvičenkýň/cvičencov ale do našich radov sa môžu pridať i ďalšie záujemkyne/záujemcovia, bez ohľadu na vek. Dôležitý je len elán cvičiť.

 

Pilates zdravý chrbát s Lenkou I. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2023 – 28.02.2024
Čas cvičenia:
08:30 – 09:25 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
08.01., 10.01., 15.01., 17.01., 22.01., 24.01., 29.01., 31.01., 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.12., 21.02., 26.02. a 28.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates zdravý chrbát s Lenkou II. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2024 – 28.02.2024
Čas cvičenia:
09:30 – 10:25 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
08.01., 10.01., 15.01., 17.01., 22.01., 24.01., 29.01., 31.01., 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.12., 21.02., 26.02. a 28.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates zdravý chrbát s Monikou III. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2024 – 28.02.2024
Čas cvičenia:
17:35 – 18:30 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
08.01., 10.01., 15.01., 17.01., 22.01., 24.01., 29.01., 31.01., 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.12., 21.02., 26.02. a 28.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates zdravý chrbát s Monikou IV. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2024 – 28.02.2024
Čas cvičenia:
18:35 – 19:30 h pondelok streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne pondelok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne streda)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
08.01., 10.01., 15.01., 17.01., 22.01., 24.01., 29.01., 31.01., 05.02., 07.02., 12.02., 14.02., 19.12., 21.02., 26.02. a 28.02.2024
  
Online prihláška na tento termín:

POP Pilates s Lenkou (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2024 – 26.02.2024
Čas cvičenia:
19:35 – 20:30 h pondelok 
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
08.01., 15.01., 22.01., 29.01., 05.02., 12.02., 19.12. a 26.02.2024
  
Online prihláška na tento termín:

Latinskoamerické a intuitívne tance s Evkou IX. (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
10.01.2024 – 28.02.2024
Čas cvičenia:
19:35 – 20:30 h streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (2x týždenne)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 07.02., 14.02., 21.02. a 28.02.2024
  
Online prihláška na tento termín:

Pilates pre seniorky s Dankou VI. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2024 – 29.02.2024
Čas cvičenia:
09:30 – 10:25 h utorok štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
09.01., 11.01., 16.01., 18.01., 23.01., 25.01., 30.01., 01.02., 06.02., 08.02., 13.02., 15.02., 20.02., 22.02., 27.02. a 29.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

SM systém s Dankou I. (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2024 – 27.02.2024
Čas cvičenia:
10:30 – 11:25 h utorok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02., 20.02. a 27.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates s Dankou VII. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2024 – 29.02.2024
Čas cvičenia:
17:35 – 18:30 h utorok štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
09.01., 11.01., 16.01., 18.01., 23.01., 25.01., 30.01., 01.02., 06.02., 08.02., 13.02., 15.02., 20.02., 22.02., 27.02. a 29.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

SM systém s Dankou III. (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
10.01.2024 – 29.02.2024
Čas cvičenia:
18:35 – 19:30 h štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne štvrtok)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 22.02. a 29.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

SM systém s Dankou II. (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2024 – 27.02.2024
Čas cvičenia:
16:35 – 17:30 h utorok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne utorok)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02., 20.02. a 27.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

JOGA s Dankou I. a II. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2024 – 29.02.2024
Čas cvičenia:
18:35 – 19:30 h utorok 
19:35 – 20:30 h piatok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne piatok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
09.01., 11.01., 16.01., 18.01., 23.01., 25.01., 30.01., 01.02., 06.02., 08.02., 13.02., 15.02., 20.02., 22.02., 27.02. a 29.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates so Saškou VIII. (2x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2024 – 29.02.2024
Čas cvičenia:
19:35 – 20:30 h utorok štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 16hod. = 96,00 € (2x týždenne)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne utorok)
6,00€/hod. x 8hod. = 48,00 € (1x týždenne štvrtok)


Cenník 
 
Termíny cvičenia:
09.01., 11.01., 16.01., 18.01., 23.01., 25.01., 30.01., 01.02., 06.02., 08.02., 13.02., 15.02., 20.02., 22.02., 27.02. a 29.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

Pilates (piatkový) s Dankou X. (1x týždenne)

Trvanie modulu cvičení:
19.01.2024 – 23.02.2024
Čas cvičenia:
18:35 – 19:30 h piatok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
6,00€/hod. x 6hod. = 36,00 € (1x týždenne)

Cenník 
 
Termíny cvičenia:
19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 16.02. a 23.02.2024
 
Online prihláška na tento termín:

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, pilates pre zdravý chrbát, POP pilates, pilates
pre seniorky, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od januára 2024 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Ďakujeme

Logo hlavného mesta

Naše lektorky