Prečo sa stať členom

Naši členovia sú aktívni ľudia, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi združenia. Uvedomujú si, že svojim členstvom a aktivitou majú možnosť prispieť ku tomu, aby ich život bol činorodý, hodnotný a vyvážený a svojou aktivitou ho môžu spríjemniť aj svojim spoluobčanom. Oceňujú možnosť získať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti v rôznych oblastiach podľa svojho záujmu, vzdelávať sa, cestovať, spoločensky i športovo sa vyžiť.

Aké sú povinnosti členov?
Z členstva v združení nevyplývajú žiadne exaktné povinnosti s výnimkou dodržiavania stanov združenia. Združenie ponúka členom rôzne možnosti a príležitosti a je na nich ako ich využijú.

 

Všeobecné dokumenty

Prihlásenie / potvrdenie účasti na členskej schôdzi združenia spojenú s oslavou 10. výročia založenia o. z. POZITÍVUM V NÁS dňa 14.01.2023 online prihláška
Stanovy združenia POZITÍVUM V NÁS .pdf
Ochrana osobných údajov - GDPR .pdf
Online prihláška za člena

2% z dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2% za rok 2023) .pdf
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (2% za rok 2023) .pdf

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, pilates pre zdravý chrbát, POP pilates, pilates
pre seniorky, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od januára 2024 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Ďakujeme

Logo hlavného mesta