JOGA - metóda cvičenia

Joga je staroindický systém, ktorý nezahŕňa iba cvičenie. Tvorí ucelený prístup k telesnej a mentálnej kondícii, vitalite a pokoju. V starej Indii bola joga spôsobom života. Pod pojem joga  bolo zahrnuté hľadanie harmónie a rovnováhy v živote.  Súčasťou jogy tak je aj stravovanie, systém dýchania, fyzické asány, relaxácia a rovnako aj morálne princípy. Vďaka jednotlivým pravidlám jogy môžeme zlepšiť svoj zdravotný stav, fyzickú aj psychickú kondíciu, posilniť imunitu organizmu.

Aj keď nové štýly jogy, ktoré sa cvičia v Európe a Amerike nezahŕňajú celý systém jogy a využívajú len určité techniky, hlavne fyzické cvičenie a relaxáciu, dá sa povedať, že napriek tomu dochádza vďaka nim k očiste tela, ku zlepšeniu ovládania emócií a tým k ozdravovaniu fyzického tela. O zlepšení fyzickej kondície, pružnosti a schopnosti ovládať svoje telo nemusím ani hovoriť.

Lektorkou je Danka Apalovičová

Naše lektorky

Novinky

Prednáška v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
"Bratislavská radnica"

Termín:
13.10.2017 (Piatok) o 15:30 h

Kde:
Pred Bratislavskou radnicou, Primaciálne námestie 3

Prednášajúci:
PhDr. Alžbeta Sopušková
(UK Bratislava)

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica