Rakúsko - Viedeň

Rakúsko - Viedeň

V sobotu, 17. novembra 2018 boli členovia združenia POZITÍVUM V NÁS a študenti Akadémie tretieho veku (ATV) na druhom jednodňovom zájazde, ktorý bol súčasťou projektu podporeného Bratislavským samosprávnym krajom z participatívneho rozpočtu. Navštívili sme hlavné mesto Rakúska - Viedeň. A napriek tomu, že prevažná časť účastníkov zájazdu bola vo Viedni už určite niekoľkokrát, videli sme Viedeň trochu inak. Zaslúžila sa o to naša sprievodkyňa, Dagmar Balounová, ktorá nám v rámci časových možností ukázala  tie najkrajšie miesta a zasypala nás tými najzaujímavejšími informáciami. Viedeň sme si pozreli z autobusu, ale aj pešou prechádzkou. Zhodli sme sa na tom, že to bol veľmi pekný a  zaujímavý zájazd. Prialo nám i počasie.

Svoju návštevu Viedne sme začali autobusovou prehliadkou po známom Viedenskom Ringu počas ktorej sme uvideli aj najznámejšie historické budovy.  Belvedér, ktorý  dal vybudovať princ Eugen Savojský, Horný Belvedér slúžil reprezentačným účelom a Dolný Belvedér bol princovou letnou rezidenciou. Kostol Karla Boromejského , ktorý bol vybudovaný za vlády Karola VI. Štátnu operu - kde sa konajú každý rok Operné bály, Hofburg -   symbol  vlády Habsburgovcov či  Prírodohistorické a Umelecko historické múzeum a tiež  slávnu budovu Radnice. Prehliadka bola doplnená zaujímavými informáciami.

V rámci pešej prehliadky Viedne sme si prezreli  Dóm sv. Štefana (Stephansdom) , ktorý je jednou z najslávnejších viedenských pamiatok. Nachádza sa v presnom strede mesta a už mnoho rokov sa považuje za srdce Viedne. Dóm bol postavený v roku 1147 a mnoho rokov bol najvyššou stavbou v Európe s výškou takmer 137 metrov. 

Ďalej sme videli Morovú sochu. Počas celého 17. storočia bolo v Rakúsku veľa morových epidémií, ale najhoršia z nich bola v roku 1679. Po celej krajine stojí veľa morových stĺpov pripomínajúcich túto udalosť. Pravdepodobne najznámejší je práve tento  morový stĺp (Pastsaule), ktorý stojí neďaleko Dómu sv. Štefana .

Graben  – Priekopa. Mestské priekopy rímskych táborov, ktoré sú prestavané a od čias Márie Terézie sú stredobodom veľkomestského života Viedne.  Na  tejto ulici sme si prezreli aj kostol sv. Petra, ktorý je dominantou námestia a patrí k najstarším viedenským kostolom.

V čase našej návštevy už vo Viedni fungovali aj vianočné trhy na viacerých námestiach, čo sme využili na nákup darčekov, ale aj občerstvenie. V čase adventu sa  konajú vo Viedni  už viac ako 700 rokov . Presne v roku 1296 Albrecht I. dal  viedenskym obchodníkom privilégium na konanie tzv. Decembrových trhov, aby zabezpečil dostatočné zásobenie viedenského obyvateľstva.

Svoju návštevu Viedne sme ukončili návštevou letného sídla Habsburgovcov v Schonbrunne.

Mgr. Viera  Jurčeková
účastníčka zájazdu do Viedne

Zdieľať

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme

Logo hlavného mesta