Študijný plán 2024

Miesto a čas konania prednášok:
hala POKOJNE (bývalé kino u Iváka). Záhorská 2, Záhorská Bystrica

09.02.2024

(piatok, 16.00h)

710. výročie prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici

Mgr. Martin Besedič, PhD., Historické múzeum, Bratislava

08.03.2024

(piatok, 16.00h)

Minikurz vďačnosti

Mgr. Aleš Bednařík, psychológ a happytarian, Bratislava

05.04.2024

(piatok, 16.00h)

Najznámejšie liečivé rastliny slovenskej flóry

Ing. Iveta Čičová, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

03.05.2024

(piatok, 16.00h)

Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia

prof. JUDr. Peter Polák, PhD., Fakulta práva, Paneurópska VŠ BA

31.05.2024

(piatok, 16.00h)

Keď demencia, alebo Alzheimerová choroba vstúpi do života rodiny;
Načo sa máme pripraviť a ako zvládať záťažové situácie

Mgr. Jana Szeifová, liečebný pedagóg, Centrum MEMORY

21.06.2024

(piatok, 16.00h)

Ako sa nestať obeťou podvodníka

por. Mgr. Martin Masár, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 

06.09.2024

(piatok, 16.00h)

Ako sa nevzdať

Tomáš Falb, Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou

11.10.2024

(piatok, 16.00h)

Kozmológia – čo je nové vo vesmíre

prof. RNDr.Jozef Masarik, DrSc.,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK BA

08.11.2024

(piatok, 16.00h)

Čistý spánok

Ivana Zelizňáková, riaditeľka odboru marketingu SPP, a.s.

29.11.2024

(piatok, 16.00h)

Uhlíková stopa

Miroslav Milan, vedúci odboru marketingovej stratégie, SPP, a. s.

Prihlasovanie na štúdium je v termíne do 2. marca 2023 (štvrtok)

na: info@pozitivumvnas.sk; 0907 607 255www.pozitivumvnas.sk

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, pilates pre zdravý chrbát, POP pilates, pilates
pre seniorky, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od januára 2024 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Štúdijný plán

Ďakujeme

Logo hlavného mesta