Študijný plán 2023

Miesto a čas konania prednášok:
Spoločenský dom, multifunkčná (sobášna) miestnosť, Námestie rodiny 1, Záhorská Bystrica

03.03.2023

(piatok, 17.00h)

Zdroje šťastia. (Odkiaľ čerpať šťastie, spokojnosť a zmysluplnosť)

Mgr. Aleš Bednařík, psychológ a happytarian

31.03.2023

(piatok, 17.00h)

Ako sa nezblázniť (Ako zostať v duševnej pohode aj keď sa svet okolo nás ide zblázniť)

Mgr. Aleš Bednařík, psychológ a happytarian

05.05.2023

(piatok, 17.00h)

Finančná a investičná gramotnosť ako predpoklad osobného blahobytu

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita BA

26.05.2023

(piatok, 17.00h)

Vývoj a stav kriminality na Slovensku

prof. JUDr. Peter Polák, PhD., Fakulta práva, Paneurópska VŠ BA

16.06.2023

(piatok, 17.00h)

Ochorenia z kúpania v kúpaliskách a jazerách

RNDr. Mária Horecká

08.09.2023

(piatok, 17.00h)

Kozmická turistika. Komerčné lety do vesmíru.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK BA

29.09.2023

(piatok, 17.00h)

Naj udalosti vesmíru v r. 2022

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK BA

20.10.2023

(piatok, 17.00h)

Turisticky zaujímavé destinácie na Slovensku a v Európe. 

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. Slezská univerzita v Opave

24.11.2023

(piatok, 17.00h)

Náš život s mikroorganizmami

Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., Katedra epidemiológie, SZU BA

01.12.2023

(piatok, 17.00h)

Čo sa pre nás seniorov chystá v Záhorskej Bystrici

Ing. Jozef Krúpa, starosta MČ Záhorská Bystrica

Prihlasovanie na štúdium je v termíne do 2. marca 2023 (štvrtok)

na: info@pozitivumvnas.sk; 0907 607 255www.pozitivumvnas.sk

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Do harmonogramu cvičení sme dpolnili POP pilates s Lenkou a piatkový Pilates s Dankou!

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od septembra 2023 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Štúdijný plán

Ďakujeme

Logo hlavného mesta