Zadania v projekte „Chytrá hlavička“

 1. Tréning pamäti (04.02.2022)
  1. Zadanie (klik pre sledovanie)
  1. Vypracované zadanie (klik pre sledovanie)

 2. Tréning pamäti (04.03.2022)
  2 .Zadanie (klik pre sledovanie)
  2. Vypracované zadanie (klik pre sledovanie)

 3. Tréning pamäti (01.04.2022)
  3. Zadanie (klik pre sledovanie)
  3. Vypracované zadanie (klik pre sledovanie)

 4. Tréning pamäti (06.05.2022)
  4. Zadanie (klik pre sledovanie)
  4. Vypracované zadanie (klik pre sledovanie)

 5. Tréning pamäti (03.06.2022)
  5. Zadanie (klik pre sledovanie)
  5. Vypracované zadanie

 6. Tréning pamäti (01.07.2022)
  6. Zadanie
  6. Vypracované zadanie

 7. Tréning pamäti (05.08.2022)
  7. Zadanie
  7. Vypracované zadanie

 8. Tréning pamäti (02.09.2022)
  8. Zadanie
  8. Vypracované zadanie

 9. Tréning pamäti (07.10.2022)
  9. Zadanie
  9. Vypracované zadanie

 10. Tréning pamäti (04.11.2022)
  10. Zadanie
  10. Vypracované zadanie

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, joga a SM systém

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od mája 2022 (klik).  

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Ďakujeme

Logo hlavného mesta