Termíny v projekte „Chytrá hlavička“

1. ZADANIE

04.02.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

25.02.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

28.02.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

02.03.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 04.02.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
2. ZADANIE

04.03.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

25.03.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

28.03.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

31.03.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 04.03.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica

3. ZADANIE

01.04.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

22.04.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

25.04.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

28.04.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 01.04.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
4. ZADANIE

06.05.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

27.05.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

30.05.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

02.06.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 06.05.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
5. ZADANIE

03.06.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

24.06.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

27.06.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

30.06.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 03.06.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
6. ZADANIE

08.07.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

22.07.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

25.07.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

28.07.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 08.07.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
7. ZADANIE

19.08.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

26.08.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

29.08.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

31.08.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 19.08.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
8. ZADANIE

09.09.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

23.09.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

26.09.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

29.09.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 09.09.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
9. ZADANIE

07.10.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

28.10.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

31.10.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

- termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 07.10.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
10. ZADANIE

11.11.2022 - termín predloženia zadania študentom na riešenie

25.11.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania

28.11.2022 - termín na doplnenie zverejneného správneho riešenia zadania študentami (mailom)

01.12.2022 - termín zverejnenia správneho riešenia zadania po doplnení študentami (mailom)

Spoločné sedenie - riešenie zadania (len v prípade že to pandemické opatrenia umožnia): 11.11.2022 o 17.00h, hala POKOJNE, Záhorská 2, Záh. Bystrica
  09.12.2022 – termín záverečného stretnutia k vyhodnoteniu projektu
  1. Zadania úloh pozostávajúce z krížovky, sudoku alebo osemsmerovky a 5 cvičení pamäti budú študentom doručované poštou, alebo osobne určenými koordinátormi projektu.
  2. Správne riešenia úloh budú zverejňované na www.pozitivumvnas.sk, alebo zasielané na mailové adresy študentov.
  3. Študenti budú mať možnosť doplniť zverejnené správne riešenia úloh mailom pri úlohách typu „napíš čo najviac slov, riešení“ o ďalšie, ktoré bude vedieť študent doplniť.
  4. Po prípadnom doplnení riešenia úloh študentami bude zverejnené definitívne riešenie úloh.

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, pilates pre zdravý chrbát, POP pilates, pilates
pre seniorky, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od januára 2024 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Štúdijný plán

Ďakujeme

Logo hlavného mesta