ATV - 25. prednáška

ATV - 25. prednáška

Slávnostné ukončenie ATV, odovzdanie vysvedčení študentom 1. ročníka a diplomov (ocenení) študentom 2. ročníka. Vyhlásenie víťazov záverečných (diplomových) prác

Čítaj viac

ATV - 24. prednáška

ATV - 24. prednáška

"Ako neupadnúť do stereotypu" Mgr. Janette Šimková, life coach

Čítaj viac

ATV - 23. prednáška

ATV - 23. prednáška

"Ohrozujú nás mikroorganizmy tak, ako v minulosti?" prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., Fakulta verejného zdravotníctva, SZU

Čítaj viac

ATV - 22. prednáška

ATV - 22. prednáška

"Stravovanie a prevencia pred chorobami v seniorskom veku" Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., Lekárska fakulta UK, Bratislava

Čítaj viac

ATV - 20. prednáška

ATV - 20. prednáška

"Oceánografia a aké dôležité sú oceány pre nás" Mgr. Hana Juriková, výskumníčka

Čítaj viac