ATV - 13. prednáška

ATV - 13. prednáška

"Demografická zmena a dôchodkový systém Čo prinesie a čo s tým môžeme urobiť?"Doc. Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV

Čítaj viac

ATV - 11. prednáška

ATV - 11. prednáška

"Veľká Morava a kráľ Svätopluk v historických dokumentoch" Doc. MUDr. Zora Lazarová, CSc., historička

Čítaj viac

ATV - 10. prednáška

ATV - 10. prednáška

"Ako pomôcť našej obci, príjem obce z našich daní. Plánované aktivity mestskej časti Záhorská Bystrica." Ing. Jozef Krupa, Starosta MČ ZB

Čítaj viac

ATV - 8. prednáška

ATV - 8. prednáška

"Vesmír okolo nás" Prof. RNDr. Jozef Masarik, CSc.

Čítaj viac

ATV - 7. prednáška

ATV - 7. prednáška

"Násilie a kriminalita v každodennom živote a možná právna ochrana" JUDr. Jaroslav Plunár

Čítaj viac