AKADÉMIA ZDRAVIA PRE SENIOROV AJ ONLINE

Pandémia koronavírus nás všetkých ovplyvnila, zasiahla do naších životov. Mimoriadne ovplyvnila aj životy nás seniorov. Zrazu sme sa z dôvodu obavy o svoje zdravie a život museli zriecť mnohých vecí a čiností ktoré boli pre nás dovtedy samozrejme. Nemohli sme sa stretávať bez obáv a tak často ako by sme chceli s deťmi, s vnúčatami a s priateľmi. Nemohli sme cestovať, hoci sme mali v našom združení veľké cestovateľské plány. Nemohli sme sa stretať na cvičeniach Pilates a Joga, ani v Akadémii tretieho veku a vymieňať si pritom skúseností ako riešiť naše malé a veľké „seniorské problémy“.

Pandémia koronavírus nás dostala do izolácie, ktorá už trvá príliš dlho a nikto z nás nevie kedy sa skončí. Našťastie nás dostala len do izolácie čiastočnej, pretože môžeme telefonovať, mailovať, komunikovať prostredníctvom skype, cvičiť a vzdelávať sa online, či prostredníctvom vídeí.

Táto situácia poukázala na dôležitosť a význam vecí, ktoré boli pre nás dovtedy samozrejmé a v mnohých veciach nedocenené. Preverila naše rodinné a priateľské vzťahy, naučila nás že to najdôležitejšie čo máme je naše zdravie a šťastie. A naučila väčšinu z nás seniorov využívať vo väčšej miere digitálne technológie (často aj za pomoci naších detí a vnúčat). A práve tieto možonosti by sme radi využili aj v oblasti fungovania združenia a predošlej prednáškovej činnosti nášho združenia.

Kolektív združenia POZITÍVUM V NÁS pripravil pre vás projekt „Akadémia zdravia pre seniorov“, ktorý pozostáva so série 12 prednášok a 56 cvičení Pilates pre seniorov/ky. Tento projekt realizujeme aj za pomoci dotácie ktorú poskytlo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

V projekte odborníci radia nám seniorom, ako sa starať o svoje telesné a duševné zdravie, pretože telesné a duševé zdravie úzko súvisia. Prednášky a cvičenia sú v čase pandémie koronavírusu vysielané online, v prípade výrazného zlepšenia epidemiologickej situácie sa konajú online, a aj s osobnou účasťou študentov na prednáškach. Cvičenia Pilates pre seniorov sa konajú po celú dobu projektu online. Pomoc seniorom, ktorí to potrebujú, so zvládnutím digitálnych technológií poskytnú osobní asistenti - digitálne zruční študenti, mladí ľudia v našom okolí.

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, joga a SM systém

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od septembra 2021 (klik).  

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Ďakujeme

Logo hlavného mesta