PILATES PRE ZDRAVÝ CHRBÁT

Väčšina z nás vedie rýchly a uponáhľaný život. Náhlime sa z jedného miesta na druhé a deň nám často ubehne, ani nevieme ako. Často spomalíme, až keď nás naše rýchle tempo dobehne vo forme nejakého zdravotného problému. Preto sa stále viac ľudí sťažuje na bolesti krížov, šije, hlavy a pod.

Pozitívum v nás Vám za týmto účelom ponúka možnosť rezervovať si každý týždeň hodinku-dve len pre seba a pre svoje zdravie, a zacvičiť si cviky, ktoré pôsobia blahodárne na Váš chrbát, ale aj celý pohybový aparát.

Na kurze Pilates pre zdravý chrbát sa zameriame na spojenie rehabilitácie s Pilatesovou metódou, ktoré je účinné pri odstraňovaní svalovo-kostrových dyzbalancií, ale aj ako prevencia pred ich vznikom. Poskytuje pritom priestor na sprítomnenie, na uvoľnenie nahromadeného napätia a uzdravenie tela zvnútra. Príjemným výsledkom býva lepšie držanie tela, ustúpenie bolestí chrbta a hlavy, zvýšenie svalovej sily a flexibility.

Kurz je vhodný naozaj pre každého (na kurz sa môžu prihlásiť aj muži). Na začiatku každej hodiny si upravíme postoj a vysvetlíme si dýchanie podľa Pilates – preto je cvičenie vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Už sa veľmi tešíme, keď sa s Vami rozhýbeme a uľavíme našim stuhnutým chrbátom ☺

Naše lektorky

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Seniori a "Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2024 MČ Záhorská Bystrica".

Termín:
10.01.2020 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
MUDr. Dagmar Cingelová, predsedkyňa komisie sociálnych služieb a zdravotníctva, MČ ZB

p. Božena Kubíková, referát sociálnych vecí,zdravotníctva,školstva a Matrika MČ ZB

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, BSK

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja