S metódou cvičení Pilates sa zoznámila ako dlhoročná praktikantka jogy. Obe cvičenia majú veľa spoločného. Pilates využíva mnohé prvky jogy a opačne, moderná joga pribrala aj techniky Pilatesu. V roku 2010 absolvovala kurz Pilatesu u Zory Czoborovej. V roku 2012  absolvovala trénerský  kurz pre lektorov cvičenia Pilates  v Brne akreditovaný  Ministerstvom školstva ČR.  V roku 2013 absolvovala kurz pre inštruktorov powerjogy na Akadémii powerjogy  Slovensko - vzdelávacom zariadení s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR. V súčasnosti vedie aj hodiny powerjogy v Mariánke.

K cvičeniu Pilates sa dostala ako dlhoročná praktikantka jogy. Cvičeniu jogy sa venuje už 6 rokov, spočiatku pod vedením Jaroslava Pragera. Jej vzťah k joge sa ešte viac prehĺbil po absolvovaní Kurzu cvičiteľov Jogy III. stupňa v Prahe na Českej Akadémii Jogy. V tomto štúdiu aj ďalej pokračuje. Zároveň sa zúčastnila trénerských workshopov Lesley Isaacson z Londýna a MUDr. Bholeho z Indie. Pravidelne cvičí pod vedením Fredyho Ayisiho. V roku 2012 absolvovala trénerský kurz cvičenia Pilates v ČR u pani Evy Blahušovej. V súčasnosti vedie hodiny Pilatesu v centre voľného času SUNÉČKO v Stupave.

A ko stálu návštevkyňu kurzov pilatesu vedených v OZ Pozitívum v nás ju pilates očaril natoľko, že sa v lete 2015 rozhodla absolvovať trénerský kurz cvičenia Pilates v ČR u pani Evy Blahušovej. V súčastnosti vedie hodiny Pilatesu pre zdravý chrbát, na ktorých sa zameriava najmä na spojenie rehabilitácie s Pilatesovou metódou. Pilatesovu metódu využíva najmä ako účinného pomocníka pri odstraňovaní svalovo-kostrových dyzbalancií, ale aj ako prevenciu pred ich vznikom.

Novinky

POZVÁNKA na členskú schôdzu

Pozývame všetkých členov o. z. POZITÍVUM V NÁS na členskú schôdzu

Termín:
16.03.2018 (Piatok) o 17:30 h

Kde:
Spoločenský dom Záhorská Bystrica

POZVÁNKA na prednášku

Názov prednášky:
"Koľko divov má Slovensko"

Termín:
16.03.2018 (Piatok) o 18:30 h

Kde:
Spoločenský dom Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
PhDr. Alžbeta Sopúšková
(UK Bratislava)

2% z dane z príjmu

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Ak ste daňovník (fyzická osoba), ktorá podáva daňové priznanie, alebo právnická osoba

  • Podajte daňové priznanie do 31. marca 2018 a vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní 2% dane", ktoré je už súčasťou daňového priznania, v prospech nášho združenia.

Ak ste zamestnancom

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podporte činnosť nášho združenia 2% dane z Vášho príjmu. Podporíte tým aktivity, ktoré zaujímajú aj Vás.

Formulár pre DÚ

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica