S metódou cvičení Pilates sa zoznámila ako dlhoročná praktikantka jogy. Obe cvičenia majú veľa spoločného. Pilates využíva mnohé prvky jogy a opačne, moderná joga pribrala aj techniky Pilatesu. V roku 2010 absolvovala kurz Pilatesu u Zory Czoborovej. V roku 2012  absolvovala trénerský  kurz pre lektorov cvičenia Pilates  v Brne akreditovaný  Ministerstvom školstva ČR.  V roku 2013 absolvovala kurz pre inštruktorov powerjogy na Akadémii powerjogy  Slovensko - vzdelávacom zariadení s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR. V súčasnosti vedie aj hodiny powerjogy v Mariánke.

K cvičeniu Pilates sa dostala ako dlhoročná praktikantka jogy. Cvičeniu jogy sa venuje už 6 rokov, spočiatku pod vedením Jaroslava Pragera. Jej vzťah k joge sa ešte viac prehĺbil po absolvovaní Kurzu cvičiteľov Jogy III. stupňa v Prahe na Českej Akadémii Jogy. V tomto štúdiu aj ďalej pokračuje. Zároveň sa zúčastnila trénerských workshopov Lesley Isaacson z Londýna a MUDr. Bholeho z Indie. Pravidelne cvičí pod vedením Fredyho Ayisiho. V roku 2012 absolvovala trénerský kurz cvičenia Pilates v ČR u pani Evy Blahušovej. V súčasnosti vedie hodiny Pilatesu v centre voľného času SUNÉČKO v Stupave.

A ko stálu návštevkyňu kurzov pilatesu vedených v OZ Pozitívum v nás ju pilates očaril natoľko, že sa v lete 2015 rozhodla absolvovať trénerský kurz cvičenia Pilates v ČR u pani Evy Blahušovej. V súčastnosti vedie hodiny Pilatesu pre zdravý chrbát, na ktorých sa zameriava najmä na spojenie rehabilitácie s Pilatesovou metódou. Pilatesovu metódu využíva najmä ako účinného pomocníka pri odstraňovaní svalovo-kostrových dyzbalancií, ale aj ako prevenciu pred ich vznikom.

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Seniori a "Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2024 MČ Záhorská Bystrica".

Termín:
10.01.2020 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
MUDr. Dagmar Cingelová, predsedkyňa komisie sociálnych služieb a zdravotníctva, MČ ZB

p. Božena Kubíková, referát sociálnych vecí,zdravotníctva,školstva a Matrika MČ ZB

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, BSK

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja