O cvičenie pod vedením vynikajúcich certifikovaných lektoriek: Danky Apalovičovej, Sašky Rovnej a Lenky Janatovej je záujem stálych cvičenkýň ale do našich radov sa môžu pridať i ďalšie záujemkyne, bez ohľadu na vek. Dôležitý je len elán cvičiť.

Prihlásiť sa na cvičenie je možné aj v priebehu modulu.

Ponuka cvičení - september / október 2017

 

1. Pilates s Lenkou

Trvanie modulu cvičení:
04.09.2017 – 30.10.2017
Čas cvičenia:
17:30 – 18:25 h pondelokstreda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
4,00 € / h x 17h = 68,00 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
04.09., 06.09., 11.09., 13.09., 18.09., 20.09., 25.09., 27.09., 02.10., 04.10., 09.10., 11.10., 16.10., 18.10., 23.10., 25.10., 30.10.2017
Online prihláška na tento termín:

2. Pilates s Lenkou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
04.09.2017 – 30.10.2017
Čas cvičenia:
18:30 – 19:25 h pondelokstreda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
4,00 € / h x 17h = 68,00 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
04.09., 06.09., 11.09., 13.09., 18.09., 20.09., 25.09., 27.09., 02.10., 04.10., 09.10., 11.10., 16.10., 18.10., 23.10., 25.10., 30.10.2017
Online prihláška na tento termín:

3. POP Pilates s Lenkou

Trvanie modulu cvičení:
04.09.2017 – 30.10.2017
Čas cvičenia:
19:30 – 20:25 h pondelokstreda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
4,00 € / h x 17h = 68,00 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
04.09., 06.09., 11.09., 13.09., 18.09., 20.09., 25.09., 27.09., 02.10., 04.10., 09.10., 11.10., 16.10., 18.10., 23.10., 25.10., 30.10.2017
Online prihláška na tento termín:

4. Pilates s Dankou dopoludnia

Trvanie modulu cvičení:
05.09.2017 – 31.10.2017
Čas cvičenia:
11:00 – 11:55 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
3,60 € / h x 17h = 61,20 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
05.09., 07.09., 12.09., 14.09., 19.09., 21.09., 26.09., 28.09., 03.10., 05.10., 10.10., 12.10., 17.10., 19.10., 24.10., 26.10., 31.10.2017
Online prihláška na tento termín:

5. Pilates s Dankou

Trvanie modulu cvičení:
05.09.2017 – 31.10.2017
Čas cvičenia:
17:30 – 18:25 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
4,00 € / h x 17h = 68,00 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
05.09., 07.09., 12.09., 14.09., 19.09., 21.09., 26.09., 28.09., 03.10., 05.10., 10.10., 12.10., 17.10., 19.10., 24.10., 26.10., 31.10.2017
Online prihláška na tento termín:

6. Joga s Dankou

Trvanie modulu cvičení:
05.09.2017 – 31.10.2017
Čas cvičenia:
18:30 – 19:25 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
4,00 € / h x 17h = 68,00 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
05.09., 07.09., 12.09., 14.09., 19.09., 21.09., 26.09., 28.09., 03.10., 05.10., 10.10., 12.10., 17.10., 19.10., 24.10., 26.10., 31.10.2017
Online prihláška na tento termín:

7. Pilates so Saškou

Trvanie modulu cvičení:
05.09.2017 – 31.10.2017
Čas cvičenia:
19:30 – 20:25 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
4,00 € / h x 17h = 68,00 €   Cenník 
Termíny cvičenia:
05.09., 07.09., 12.09., 14.09., 19.09., 21.09., 26.09., 28.09., 03.10., 05.10., 10.10., 12.10., 17.10., 19.10., 24.10., 26.10., 31.10.2017
Online prihláška na tento termín:

Novinky

Prednáška v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
"Bratislavská radnica"

Termín:
13.10.2017 (Piatok) o 15:30 h

Kde:
Pred Bratislavskou radnicou, Primaciálne námestie 3

Prednášajúci:
PhDr. Alžbeta Sopušková
(UK Bratislava)

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica

Naše lektorky