O cvičenie pod vedením vynikajúcich certifikovaných lektoriek: Danky Apalovičovej, Sašky Rovnej, Moniky Urbanovej a Lenky Janatovej je záujem stálych cvičenkýň/cvičencov ale do našich radov sa môžu pridať i ďalšie záujemkyne/záujemcovia, bez ohľadu na vek. Dôležitý je len elán cvičiť.

Ponuka cvičení - január / február 2020

 

1. Pilates s Monikou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2020 – 26.02.2020
Čas cvičenia:
17:30 – 18:25 h pondelok a streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / pondelok)
31,50 € (1x týždenne / streda)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

2. Pilates s Monikou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2020 – 26.02.2020
Čas cvičenia:
18:30 – 19:25 h pondelok a streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / pondelok)
31,50 € (1x týždenne / streda)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

3. POP Pilates s Lenkou

Trvanie modulu cvičení:
08.01.2020 – 26.02.2020
Čas cvičenia:
19:30 – 20:25 h pondelok a streda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / pondelok)
31,50 € (1x týždenne / streda)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

4. Pilates s Lenkou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2020 – 27.02.2020
Čas cvičenia:
09:00 – 09:55 h utorok a štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

5. Pilates s Lenkou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2020 – 27.02.2020
Čas cvičenia:
10:00 – 10:55 h utorok a štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

6. Pilates s Dankou dopoludnia

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2020 – 27.02.2020
Čas cvičenia:
11:00 – 11:55 h utorok a štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

7. Pilates s Dankou

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2020 – 27.02.2020
Čas cvičenia:
17:30 – 18:25 h utorok a štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

8. Joga s Dankou

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2020 – 27.02.2020
Čas cvičenia:
18:30 – 19:25 h utorok a štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

9. Pilates so Saškou

Trvanie modulu cvičení:
09.01.2020 – 27.02.2020
Čas cvičenia:
19:30 – 20:25 h utorok a štvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
52,00 € (2x týždenne)
27,00 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Seniori a "Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2024 MČ Záhorská Bystrica".

Termín:
10.01.2020 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
MUDr. Dagmar Cingelová, predsedkyňa komisie sociálnych služieb a zdravotníctva, MČ ZB

p. Božena Kubíková, referát sociálnych vecí,zdravotníctva,školstva a Matrika MČ ZB

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, BSK

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja

Naše lektorky