O cvičenie pod vedením vynikajúcich certifikovaných lektoriek: Danky Apalovičovej, Sašky Rovnej, Moniky Urbanovej a Lenky Janatovej je záujem stálych cvičenkýň/cvičencov ale do našich radov sa môžu pridať i ďalšie záujemkyne/záujemcovia, bez ohľadu na vek. Dôležitý je len elán cvičiť.

Ponuka cvičení - november / december 2019

 

1. Pilates s Monikou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
04.11.2019 – 18.12.2019
Čas cvičenia:
17:30 – 18:25 h pondelokstreda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / pondelok)
31,50 € (1x týždenne / streda)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

2. Pilates s Monikou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
04.11.2019 – 18.12.2019
Čas cvičenia:
18:30 – 19:25 h pondelokstreda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / pondelok)
31,50 € (1x týždenne / streda)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

3. POP Pilates s Lenkou

Trvanie modulu cvičení:
04.11.2019 – 18.12.2019
Čas cvičenia:
19:30 – 20:25 h pondelokstreda
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / pondelok)
31,50 € (1x týždenne / streda)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

4. Pilates s Lenkou pre zdravý chrbát

Trvanie modulu cvičení:
05.11. – 19.12.2019
Čas cvičenia:
09:00 – 09:55 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

5. Pilates s Dankou dopoludnia

Trvanie modulu cvičení:
05.11. – 19.12.2019
Čas cvičenia:
11:00 – 11:55 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

6. Pilates s Dankou

Trvanie modulu cvičení:
05.11. – 19.12.2019
Čas cvičenia:
17:30 – 18:25 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

7. Joga s Dankou

Trvanie modulu cvičení:
05.11. – 19.12.2019
Čas cvičenia:
18:30 – 19:25 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

8. Pilates so Saškou

Trvanie modulu cvičení:
05.11. – 19.12.2019
Čas cvičenia:
19:30 – 20:25 h utorokštvrtok
Miesto:
Zrkadlová miestnosť - POKOJNE (U Iváka), Záhorská Bystrica
Cvičiteľka:
Cena modulu:
56,00 € (2x týždenne)
31,50 € (1x týždenne / utorok)
31,50 € (1x týždenne / štvrtok)
Cenník 
 
Online prihláška na tento termín:

Novinky

POZVÁNKA

Náhradné cvičenie PILATES
sa koná 27.10.2019 o 19.00h

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Chodníky a cyklotrasy v Bratislave a v Záhorskej Bystrici - súčasnosť a perspektíva

Termín:
08.11.2019 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
v 2. pavilóne Základnej školy, Hargašová 5, Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
Ing. Jozef Krúpa
(starosta MČ Záhorská Bystrica)

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja

Naše lektorky