Prečo sa stať členom

Naši členovia sú aktívni ľudia, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi združenia. Uvedomujú si, že svojim členstvom a aktivitou majú možnosť prispieť ku tomu, aby ich život bol činorodý, hodnotný a vyvážený a svojou aktivitou ho môžu spríjemniť aj svojim spoluobčanom. Oceňujú možnosť získať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti v rôznych oblastiach podľa svojho záujmu, vzdelávať sa, cestovať, spoločensky i športovo sa vyžiť.

Aké sú povinnosti členov?
Z členstva v združení nevyplývajú žiadne exaktné povinnosti s výnimkou dodržiavania stanov združenia. Združenie ponúka členom rôzne možnosti a príležitosti a je na nich ako ich využijú.

 

Všeobecné dokumenty

Stanovy združenia POZITÍVUM V NÁS .pdf
2% - z dane z príjmu za rok 2016 .pdf
Online prihláška za člena

Akadémia tretieho veku

Štúdijný plán pre rok 2017/2018

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2016/2017

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2015/2016

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2014/2015 - letný semester

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2014/2015 - zimný semester

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2013/2014

.pdf

Pilates

Cennik cvičenia PILATES .pdf
Online prihláška na pilates

Zájazdy

18.-20. marec 2016 - Trenčianske Teplice

.pdf

16. apríl 2016 - Maďarsko

.pdf

14.-15. máj 2016 - Južné Čechy

.pdf

11.-12. jún 2016 - Kraków a Oravský hrad

.pdf

Novinky

1-dňový výlet do Vizovíc a Luhačovíc

Termín:

16.06.2018 (Sobota) o 06:30 h

Odchod:
Spoločenský dom Záhorská Bystrica

Viac informácií na našej stránke venovanej Zájazdom (klik tu), alebo priamo v PDF (klik tu).

POZVÁNKA na prednášku

Názov prednášky:
"Slovensko - európska klenotnica gotiky"

Termín:
06.04.2018 (Piatok) o 18:30 h

Kde:
Spoločenský dom Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
PhDr. Alžbeta Sopúšková
(UK Bratislava)

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica