Prečo sa stať členom

Naši členovia sú aktívni ľudia, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi združenia. Uvedomujú si, že svojim členstvom a aktivitou majú možnosť prispieť ku tomu, aby ich život bol činorodý, hodnotný a vyvážený a svojou aktivitou ho môžu spríjemniť aj svojim spoluobčanom. Oceňujú možnosť získať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti v rôznych oblastiach podľa svojho záujmu, vzdelávať sa, cestovať, spoločensky i športovo sa vyžiť.

Aké sú povinnosti členov?
Z členstva v združení nevyplývajú žiadne exaktné povinnosti s výnimkou dodržiavania stanov združenia. Združenie ponúka členom rôzne možnosti a príležitosti a je na nich ako ich využijú.

 

Všeobecné dokumenty

Stanovy združenia POZITÍVUM V NÁS .pdf
2% - z dane z príjmu za rok 2018 (aktuálne) .pdf
2% - z dane z príjmu za rok 2017 .pdf
2% - z dane z príjmu za rok 2016 .pdf
Online prihláška za člena

Akadémia tretieho veku

Štúdijný plán pre rok 2018/2019 - letný semester

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2018/2019 - zimný semester

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2017/2018

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2016/2017

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2015/2016

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2014/2015 - letný semester

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2014/2015 - zimný semester

.pdf

Štúdijný plán pre rok 2013/2014

.pdf

Pilates

Cennik cvičenia PILATES .pdf
Online prihláška na pilates

Zájazdy

18.-20. marec 2016 - Trenčianske Teplice

.pdf

16. apríl 2016 - Maďarsko

.pdf

14.-15. máj 2016 - Južné Čechy

.pdf

11.-12. jún 2016 - Kraków a Oravský hrad

.pdf

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Najpopulárnejšie destinácie vo svete a na Slovensku

Termín:
13. 09. 2019 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
v 2. pavilóne Základnej školy, Hargašová 5, Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD.

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme



 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica



 
AKadémiu tretieho veku v akademickom roku 2018 / 2019 realizujeme aj za pomoci
Bratislavského samosprávneho kraja