ATV - 6. prednáška

ATV - 6. prednáška

"Ako znížiť náklady na energiu" Ing. Juraj Sciranko, Slovensky plynárensky priemysel a. s.

Čítaj viac

ATV - 5. prednáška

ATV - 5. prednáška

"Práva spotrebiteľa" Mgr. Dženšída Veliova a Mgr. Pavel Pavlovkin, Európske spotrebiteľské centrum

Čítaj viac

ATV - 4. prednáška

ATV - 4. prednáška

"Starostlivosť o ústnu hygienu ľudí v zrelom veku" MDDr. Martina Maňuchová

Čítaj viac

ATV - 3. prednáška

ATV - 3. prednáška

"Celostná medicína" MUDr. Zuzana Pitoňáková, priekopníčka celostnej medicíny v SR

Čítaj viac

ATV - 2. prednáška

ATV - 2. prednáška

"Spravte niečo pre svoj mozog" PhDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka centra MEMORY

Čítaj viac

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
"Cesta k radosti a uvoľneniu" - zážitkový workshop

Termín:
21.06.2019 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
V 2. pavilóne Základnej školy, Hargašová 5, Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
Mgr. Janette Šimková
(life koučing)

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
AKadémiu tretieho veku v akademickom roku 2018 / 2019 realizujeme aj za pomoci
Bratislavského samosprávneho kraja