ATV - 25. prednáška

ATV - 25. prednáška

Slávnostné ukončenie ATV, odovzdanie vysvedčení študentom 1. ročníka a diplomov (ocenení) študentom 2. ročníka. Vyhlásenie víťazov záverečných (diplomových) prác

Čítaj viac

ATV - 24. prednáška

ATV - 24. prednáška

"Ako neupadnúť do stereotypu" Mgr. Janette Šimková, life coach

Čítaj viac

ATV - 23. prednáška

ATV - 23. prednáška

"Ohrozujú nás mikroorganizmy tak, ako v minulosti?" prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., Fakulta verejného zdravotníctva, SZU

Čítaj viac

ATV - 22. prednáška

ATV - 22. prednáška

"Stravovanie a prevencia pred chorobami v seniorskom veku" Doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., Lekárska fakulta UK, Bratislava

Čítaj viac

ATV - 20. prednáška

ATV - 20. prednáška

"Oceánografia a aké dôležité sú oceány pre nás" Mgr. Hana Juriková, výskumníčka

Čítaj viac

Novinky

POZVÁNKA

Náhradné cvičenie PILATES
sa koná 27.10.2019 o 19.00h

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Chodníky a cyklotrasy v Bratislave a v Záhorskej Bystrici - súčasnosť a perspektíva

Termín:
08.11.2019 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
v 2. pavilóne Základnej školy, Hargašová 5, Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
Ing. Jozef Krúpa
(starosta MČ Záhorská Bystrica)

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme



 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica



 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja