Bouzov, Olomouc, Svätý Kopeček

Bouzov, Olomouc, Svätý Kopeček

V sobotu 22.septembra 2018 sa členovia združenia POZITÍVUM V NÁS a študenti Akadémie tretieho veku (ATV) zúčastnili jednodňového zájazdu na hrad Bouzov, do mesta Olomouc a pútnické miesto Svatý Kopeček. Zájazd bol súčasťou projektu, ktorý bol finančne podporený z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

Za krásny zážitok ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, koordinátorke združenia Pozitívum v nás pani Alene Janatovej, ktorá zájazd pripravila. Poďakovanie patrí aj CK Liberta, konateľke Irene Chrapanovej, ktorá nás na zájazde sprevádzala a podala nám pútavý a odborný výklad o miestach, ktoré sme navštívili, ale aj o všetkých pamiatkach ČR zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Hrad Bouzov stojí v rovnomernej obci juhozápadne od mesta Loštice na stredozápadnej Morave. Terajšia podoba hradu pochádza z romantickej prestavby z prelomu 19. a 20. storočia. Patrí medzi pamiatky najnavštenovanejšie v Česku a je vyhľadávaným miestom filmárov. Filmovali sa tu prevažne rozprávky. Medzi najznámejšie patria Princezná Fataghiro, o 12 mesiačikoch, Arabela sa vracia a iné. Spolu 30 rôznych filmov.

V meste Olomouc sme si pozreli hlavne pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, ako napríklad stĺp Najvätejšej Trojice, Olomoucku Radnicu s Olomouckým dreveným Orlojom, Mariánsky morový stĺp, Jupiterovú kašnu, Herkulesovú kašnu, kašnu Tritona, Arionovú kašnu, Dom sv.Václava a iné.

Na záver sme navštívili pútnické miesto, ktoré sa nachádza 8 km od mesta Olomouc, Svatý Kopeček. Na tomto mieste sa nachádza Chrám Panny Márie, ktorý v roku 1995, pri osobnej návšteve, pápež Ján Pavol II. povýšil na Baziliku minor. Prehliadkou tohto chrámu nás sprevádzal miestny duchovný pracovník, ktorý nám podal pútavý a odborný výklad.

Všetci účastníci zájazdu si obohatili svoje vedomosti a prežili krásny deň.

Ing. Jarmila Požgayová,
Účastníčka zájazdu

Zdieľať

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Seniori a "Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2024 MČ Záhorská Bystrica".

Termín:
10.01.2020 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
MUDr. Dagmar Cingelová, predsedkyňa komisie sociálnych služieb a zdravotníctva, MČ ZB

p. Božena Kubíková, referát sociálnych vecí,zdravotníctva,školstva a Matrika MČ ZB

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, BSK

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja