Dolné Rakúsko a mesto Baden

Dolné Rakúsko a mesto Baden

Prvá júnová sobota je ideálna na výlet a tak ako už je zvykom sme ráno všetci nasadli do autobusu a nechali sa odviesť.
Smer cesty bol jasný- Dolné Rakúsko a mesto Baden, ktoré leží 26 km južne od Viedne.
Pred samotným spoznávaním mesta sme si spravili zástavku v cisterciánskom kláštore Heiligenkreuz z r. 1133.
Cisterciáni sa riadia podľa hesla ,,Ora et labora “ čo v preklade znamená modli sa a pracuj. Preto dnes mnísi spievajú gregoriánske chválospevy päťkrát denne a modlitby začínajú o 5:15 ráno a končia o 20:00 večer.
Pokračovali sme ďalej. Autobus nás priviezol k tzv.Grüner Markt. Zelené búdky v ktorých sa predáva zelenia, víno, káva a rôzne pokrmy. Trh sa nachádza na námestí Brusatti. Odtiaľ sme sa vybrali na prechádzku mestečkom, kde prvá zastávka bola pri Beethovenovom dome na Rathausgasse 10 v ktorom Ludwig von Beethoven skomponoval roku 1824 svoju 9. symfóniu.
Kráčame ďalej a nachádzame sa na Hlavnom námestí ( Hauptplatz ) , ktoré sa nachádza v strede veľkej pešej zóny mesta.

Nájdeme tu radnicu, letnú rezidenciu Habsburgovcov a takmer 20m vysoký stĺp sv .Trojice.
V meste sa taktiež nachádza mestský farský kostol zo zvonicou vysokou 64m., divadlo, kúpeľný park kde pramení termálny prameň Badenu ,, Römerquelle “. Ďalej je tu Termálne kúpalisko a rímske kúpele s moderným welnessom kde sa aj väčšina účastníkov vybrala.
V meste sme stretli pouličných umelcov a rôznych predajcov ktorý predávali starožitnosti, hračky , oblečenie a domáce potreby. U nás sa to taktiež nazýva ,,Blší trh“ . Bolo tu aj množstvo kaviarní, reštaurácií, obchodíkov.
Nenechali sme si újsť návštevu ružovej záhrady kde na ploche viac ako 90 000m2 kvitne viac ako 30 000 ružových krov. V túto sobotu sa tu konali Bádenské dni ruží s množstvom jedla, pitia a koncertov.

Po pohodovom dni s novými poznatkami sme k večeru posadali do autobusu a nechali sa za šumu prebiehajúcich rozhovorov odviesť domov.
Tešíme sa na ďalšie výlety a možnosti spoznávania nových miest.

Zdieľať

Novinky

POZVÁNKA

na prednášku v Akadémii tretieho veku

Názov prednášky:
Seniori a "Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2024 MČ Záhorská Bystrica".

Termín:
10.01.2020 (Piatok) o 17:00 h

Kde (ZMENA):
Sobášna miestnosť v Spoločenskom dome Záhorská Bystrica

Prednášajúci:
MUDr. Dagmar Cingelová, predsedkyňa komisie sociálnych služieb a zdravotníctva, MČ ZB

p. Božena Kubíková, referát sociálnych vecí,zdravotníctva,školstva a Matrika MČ ZB

PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, BSK

Zájazdy

Pripravované zájazdy nájdete v hlavnom menu, alebo kliknutím na tento odkaz.

Ďakujeme 
Aktivity nášho združenia realizujeme aj za pomoci mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica 
Športové aktivity Pilates, POP Pilates a Joga realizujeme aj s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja